Diplomaátadó ünnepség

 

Az Erdőmérnöki Kar 2018. január 19-én tartotta diplomaátadó ünnepségét.

Az ünnepség résztvevői 11 órára gyülekeztek a Kar Erzsébet kerti épületének aulájában.

Az egyetemi és a kari zászlók bevonulását követően a résztvevők elénekelték a Himnuszt, majd prof. dr. Náhlik András rektor és prof. dr. Bidló András dékán mondták el beszédeiket.

 

A lezáruló szemeszterben tíz doktorjelölt teljesítette a doktorrá avatásuk feltételeit. Ők a doktoriu eskü letétele után kapták kézhez oklevelüket.

Az ünnepség második felében a sikeres záróvizsgát követően 2 fő környezetmérnöki mesterszakos, 9 fő természetvédelmi mérnöki alapszakos, 2 fő természetvédelmi mérnöki mesterszakos, 8 fő vadgazda mérnöki alapszakos, 2 fő vadgazda mérnök mesterszakos, 24 fő növényvédelmi szakmérnök és 15 fő vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök, szakirányító kapta meg oklevelét illetve tanúsítványát.

Az esemény végén a hallgatói kitüntetések átadására került sor. Tóth Anna firssen avatott természetvédelmi mérnök a Rektori Dicséretről, Varga Szabolcs frissen avatott vadgazda mérnök a Dékáni Dicséretről szóló oklevelet vette át.

Az ünnepség az Erdészhimnusz eléneklésével zárult.