December 13-14. - 100 éve történt

 

A Földművelésügyi Minisztérium 2018. november 24-én kiadott ügyirata mellett a Pénzügyminisztérium is kiadott egy részletes, bizalmas rendelkezést rendkívüli esetkre.

Ebben utasították a rektort, hogy idegen megszállás esetén a főiskola könyvtárát és nayg értékű gyűjteményeit rejtse el. Ez utóbbi rendelkezés csak december utolsó napjaiban érkezett meg a címzetthez, amikor már a hallgatók katonai tanácsának köszönhetően ezek az értékek kellő biztonságban voltak. Az utolsó szállítmányt 2018. december 13-án csomagolták össze. Ekkeor már a Hontnémetiben szolgálatot teljesítő állomásfőnök nem engedett a hallgatóság kérésének, és így kénytelenek voltak erőszakot alkalmazni. A szállítmány december 14-én szerencsésen megérkezett Vácra, majd Budapestre. Volt még egy tele szerelvény is, de azt már nem engedték tovább.

Ezek után a hallgatóság nagy része is elhagyta a várost, és az ország minden részébe szétszéledtek.

 

Előzmények:

  • November 24. →
  • November 10. →
  • 1918. november 5.: Szakolcán ideiglenes nemzeti kormány alakult, melynek parancsára megkezdődött a városok és a falvak megszállsáa.
  • 1918. november 2.: a főiskola hallgatósága hűséget esküdött a Nemzeti Tanácsnak és polgárőrséget szervezett, és december 14-ig a felfegyverzett hallgatóság gyakorolta a hatalmat Selmecbányán.
  • 1918. november 1.: megérkezett a budapesti polgári forradalom híre Selmecbányára.
  • 1918. október 30.: Túrócszentmártonban a szlovák politikusok megalakították a Szlovák Nemzeti Tanácsot, amely kimondta a Magyarországtól való elszakadást ésa a csehszlovák államhoz való atrtozást, a teljes függetlenséget és a korlátlan önrendelkezési jogot.
  • Október 6. →
  • Az I. világháborút lezáró trianoni békeszrződés →