Beiratkozás 2020/21-es tanévre

 

A sikeres felvételi eljárás után a hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, ezért nagyon fontos, hogy a beiratkozás meghatározott időben megtörténjen. A beiratkozás elmulasztása esetén felvételi határozata érvényét veszíti, és a tanulmányokat csak új, sikeres felvételi eljárás után lehet megkezdeni.

A Neptun rendszerben a beiratkozás előfeltétele, hogy a jelentkezőnek ne legyen olyan fizetési kötelezettsége, amelynek fizetési határideje a beiratkozás időpontját megelőzi (tehát nincs lejárt határidejű, befizetendő pénzügyi tétele).

 

Személyes beiratkozás

Személyes beiratkozás nappali tagozatos hallgatók részére 2020. szeptember 1-jén, kedden, 8 órakor az F épület 14-es termében. Amennyiben valakinek ez az időpont alkalmatlan kérem, hogy jelezze Nagyné Ilovszky Noéminek, és egyeztessen vele időpontot. A nappali tagozatos hallgatóknak augusztus 31. és szeptember 4. között be kell iratkozni.

Személyes beiratkozás a levelező tagozatos hallgatók részére az első konzultációs hetükön.

Személyes beiratkozás idején a maszk és kesztyű használata kötelező.

Személyesen akkor iratkozhat be a Soproni Egyetem 2020/21. tanévének őszi félévére, ha a „Nyilatkozat a járványügyi érintettségről és egészségügyi állapotról” c. dokumentum minden kérdésére a válasza: NEM. Ellenkező esetben elektronikusan tud beiratkozni.

A NEPTUN elektronikus tanulmányi rendszerben a következő lépéseket kell megtennie a személyes beiratkozás előtt:

 • egyeztesse személyes adatait: kérjük, minél előbb ellenőrizze a Neptunban a felvételi eljárás során megadott adatait, különösen a személy igazolványon szereplő teljes név, személyi igazolvány szám, állandó lakcím, adóazonosító jel, TAJ-szám,
 • eltérés, vagy hiányzó adatok esetén minél előbb indítsa el az adategyeztetést,
 • a Neptunban a „Pénzügyek” alatti „Beállítások” menüpontban rögzítse bankszámlaszámát,
 • nyomtassa ki a Neptunból a beiratkozás lap című nyomtatványt, írja alá,
 • nyomtassa ki a neptunból a „Nyilatkozat a járványügyi érintettségről és egészségügyi állapotról” c. nyomtatványt, írja alá,
 • az önköltséges hallgató nyomtassa ki a neptunból a képzési szerződést 2 példányban, írja alá,
 • regisztráljon a 2020/2021-es tanév őszi félévére.

Amennyiben tanulmányait nem 2020. év szeptemberében kívánja megkezdeni (azaz passzív státuszú félévvel szeretne kezdeni), akkor is be kell iratkoznia. Tanulmányai szüneteltetését és a passzív státuszú félév beállítását a Neptunban kell bejelenteni.

A személyes beiratkozásra hozza magával az alábbiakat:

 • NEPTUN-ból kinyomtatott és aláírt beiratkozási lapot,
 • önköltséges hallgató a NEPTUNBÓL kinyomtatott és aláírt képzési szerződést (2 példányban),
 • NEPTUNBÓL kinyomtatott és aláírt Nyilatkozatot a járványügyi érintettségről és egészségügyi állapotról,
 • alapszakra, felsőoktatási szakképzési szakra felvételt nyert hallgató: eredeti érettségi bizonyítványát és annak olvasható fénymásolatát,
 • mesterszakra, szakirányú továbbképzési szakra felvételt nyert hallgató: eredeti oklevelét és annak olvasható fénymásolatát,
 • eredeti nyelvvizsga bizonyítványát és annak olvasható fénymásolatát,
 • személyi igazolványát,
 • lakcímkártyáját,
 • adó- és TAJ kártyáját.


Elektronikus beiratkozás

A NEPTUN elektronikus tanulmányi rendszerben a következő lépéseket kell megtennie az elektronikus beiratkozás során:

 • egyeztesse személyes adatait: kérjük, minél előbb ellenőrizze a Neptunban a felvételi eljárás során megadott adatait, különösen a személy igazolványon szereplő teljes név, személyi igazolvány szám, állandó lakcím, adóazonosító jel, TAJ-szám,
 • eltérés, vagy hiányzó adatok esetén minél előbb indítsa el az adategyeztetést,
 • a Neptunban a „Pénzügyek” alatti „Beállítások” menüpontban rögzítse bankszámlaszámát,
 • töltse ki a Neptunban a beiratkozási lap c. adatlapot,
 • az önköltséges hallgató nyomtassa ki a neptunból a képzési szerződést, írja alá,
 • készítse elő az alábbi dokumentumok szkennelt állományát:
  • alapszakra, felsőoktatási szakképzési szakra felvételt nyert hallgató: érettségi bizonyítványának olvasható fénymásolatát,
  • mesterszakra, szakirányú továbbképzési szakra felvételt nyert hallgató: oklevelének olvasható fénymásolatát,
  • nyelvvizsga bizonyítványának olvasható fénymásolatát,
 • töltse fel a dokumentumokat a neptun rendszer beiratkozási lapjának csatolmányaként, küldje a neptun rendszeren keresztül,
 • regisztráljon a 2020/2021-es tanév őszi félévére.