A 2014/15-ös tanévben doktori (PhD) oklevelet kaptak

 • Badáczy Dorottya Zsófia
  Korrelációs monitoring környezeti tényezők növényekre gyakorolt hatásának jellemzésére
 • Benke Attila
  A Leuce szekcióba tartozó hazai nyárak dunántúli természetes eredetű állományainak populációgenetikai vizsgálata
 • Bódis Virág Bereniké
  A növényzet szerepe a földcsuszamlások kialakulásában
 • Dremmel László
  A muflon és a gímszarvas táplálkozása, a muflon élőhely-preferenciája, és ezek hatása egyes erdőtársulások gyepszintjének növényzetére az északnyugati Börzsönyben
 • Eredics Attila
  Környezeti tényezők hatása erdei fák fiziológiai állapotára
 • Füzesi István
  A fahamu alkalmazási lehetőségei a mezőgazdaságban
 • Kelemen Géza
  Lakott területek díszfáinak egészségi és statikai vizsgálata
 • Kiss Ervin
  Radioaktív izotópok terjedése a környezetben (Cs-137-el történő talajeróziós vizsgálati módszer)
 • Kollár Szilvia
  Spatio-Temporal Analysis of Vegetation Habitats in Riparian Wetlands
 • Marótiné Kiszely Márta
  Természetes és mesterséges szeizmikus események összehasonlító analízise
 • Molnár Miklós
  A siska nádtippan (Calamagrostis epigeios /L./ Roth) hazai elterjedése, biológiája és az ellene való védekezés lehetőségei